Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolas ar ár gcúrsaí

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach,
Baile Átha Cliath 6,
Éire.


Teil: + 353 (0)1 497 0033
Facs: + 353 (0)1 497 1932
Ríomhphost: info@cice.ie


cliceáil le haigh sonraí

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann:
Stair an Choláiste

Tá Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ar cheann de na coláistí oiliúna múinteoirí is sine in Éirinn. Sa bhliain 1811 a bunaíodh é; d’eascair sé as an institiúid oiliúna a bhí ag Cumann Phlás Chill Dara. Cumann Oideachas na mBocht in Éirinn an t-ainm iomlán a bhí ar an gcumann. Eagraíocht cheannródaíoch neamh-shainchreidmheach ba ea iad. Chuiridís deontais ar fáil do scoileanna, dhéanaidís téacsleabhair scoile a fhoilsiú agus chuiridís oiliuint ar mhúinteoirí ina gcuid modhscoileanna i bPlás Chill Dara i mBaile Átha Cliath, sna blianta sular bunaíodh córas na scoileanna náisiúnta sa bhliain 1831.

Chuaigh Cumann Oideachais na hEaglaise, cumann a bhain le hEaglais na hÉireann, i gceannas ar an institiúid oiliúna sa bhliain 1855 agus chuaigh siad i mbun múinteoirí a oiliúint do na scoileanna paróiste a bhí ag Eaglais na hÉireann. Rinne coláiste oiliúna múinteoirí náisiúnta den choláiste sa bhliain 1884, le tacaíocht ó dheontais rialtais, agus bhíodh múinteoirí á n-oiliúint ann do na scoileanna náisiúnta a bhí ag Eaglais na hÉireann. D’éirigh thar barr leis an gcoláiste agus an Canónach H. Kingsmill Moore (1884-1927) i gceannas mar phríomhoide; agus thosaigh na mic léinn, fir agus mná ó gach cuid d’Éirinn, ag gabháil do chúrsa tosaigh oiliúna dhá bhliain. Cuireadh leis na foirgnimh i bPlás Chill Dara; ba sna modhscoileanna taobh thiar a dhéanadh na mic léinn a dtraenáil phraiticiúil, agus bhí ainm in airde orthu as ardchaighdeán an oideachais a bhí le fáil iontu.

Chaill Coláiste OIliúna Eaglais na hÉireann a chuid mac léinn tuaisceartach sa bhliain 1922 áfach, leis an gcríochdheighilt pholaitiúil ar Éirinn, agus chuaigh an coláiste i laghad go mór; is ag freastal ar an gcomhluadar Protastúnach i Saorstát Éireann a bhí sé. Rinne dlúthchuid den Ghaeilge sa chúrsa oiliúna múinteoirí, agus bhí go leor de na mic léinn ag teacht as Coláiste Moibhí, Coláiste Réamhullmhúcháin lán-Ghaeilge Eaglais na hÉireann a bunaíodh sa bhliiain 1926.

Bhí na seanfhoirgnimh i bPlás Chill Dara as dáta agus róbheag faoi na 1960idí, agus aistríodh an coláiste go dtí suíomh nua i Ráth Maonais sa bhliain 1969. Tógadh árais chónaithe nua do mhic léinn, mar aon le bloc teagaisc, leabharlann, linn snámha, séipéal, modhscoil agus áras cónaithe don phríomhoide. Cuireadh tús leis an gcúrsa céime nua trí bliana, an Baitsiléir in Oideachas, sa bhliain 1975, i gcomhar le hOllscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, agus thosaigh líon na mac léinn ag dul i méid.

Tá an-mheas ag Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ar a chuid fréamhacha stairiúla, agus is sa choláiste a chaomhnaítear i gcónaí na haircíví a bhain le Cumann Phlás Chill Dara. Scoil Phlás Chill Dara is ainm don bhunscoil ag geata an Choláiste. An fhuinneog sa séipéal dar teideal ‘The Christ-child in the Temple’ le H. McGoldrick ó cheardlanna ‘An Túr Gloine’, tugadh ann í as an séipéal i bPlás Chill Dara. Agus bhronn Cumann Iar-mhac léinn Phlás Chill Dara as Tuaisceart Éireann, grúpa a d’fhan i dteagmháil go dílis leis an gcoláiste, fearais as an séipéal. Rinne an Coláiste comóradh céad bliain sa bhliain 1984 ar a raibh bainte amach acu mar choláiste oiliúna do mhúinteoirí bunscoile, agus bhailigh iar-mhic léinn ann as gach cearn den tír. Comhluadar gníomhach is ea Cumann Iar-mhac léinn Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann; tacaíonn siad le múinteoirí ina gcuid oibre agus coinníonn siad iar-mhic léinn i dteagmháil lena chéile agus leis an gcoláiste. Déanfaidh an Coláiste comóradh sa bhliain 2011 ar dhá chéad bliain dá thraidisiún fada oilúna múinteoirí agus dá thiomantas don oideachas.